Bütçe Modelleri Üzerinden PowerBI Eğitimi

Bütçe Modelleri Üzerinden PowerBI Eğitimi

Eğitimin
Amacı:
 PowerBI Desktop ve PowerBI.com bulut
servisini kullanarak, temel satış analiz ve bütçe karşılaştırma raporlarını,
gelir ve gider bütçe modellerini sıfırdan çalışır ve güncellenebilir şekilde
buluta çıkartmak, Power BI ve DAX konusunda başlangıç, orta ve orta-ileri bilgi
sahibi olmak.

 

Kimler
Katılmalı:
 PowerBI platformunun önemli her aşaması
hakkında bilgi sahibi olmak, PowerBI Desktop ile temel veri modelleme, DAX, veri ambarı, ETL
süreçleri, rapor tasarlama, bulut servisi, gateway kurulumu, dashboard
oluşturma, PowerBI mobil uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak ve şirket
raporlama ortamını hızlı bir şekilde PowerBI ile çözmek isteyen tüm
kullanıcılar.

 

Eğitim
İçeriği:


  • Power BI Genel Giriş

·        
Power BI Desktop,
PowerBI.com, Power Query

·        
Gateway, model ve
dataset Güncelleme,

·        
Portal Office
entegrasyonu, ortak kullanıcı grupları, rapor paylaşımları, dashboard oluşturma

·        
Mobil uygulamaların
kullanımı


  • Veri Modeli ve DAX

·        
Veri modeli temel
kavramları ve tasarım desenleri

·        
Fact ve dimension
tabloları, star şema, snowflake şema kavramları

·        
Tablolar arası
ilişkiler ve ilişki tipleri

·        
Temel konseptler:
Filter Context, Row Context, Calculated Columns, Calculated Tables, Measures

·        
Temel aggregator,
iterator ve filtre fonksiyonları

·        
CALCULATE
fonksiyonuna giriş

·        
Filter Context
Değiştirme, ALL, ALLEXCEPT ve varyasyonları

·        
Temel sayma ve
tablo fonksiyonları

·        
Time Intelligence
fonksiyonları

·        
Rasyo ve yüzde
hesaplamaları


  • PowerQuery ve ETL

·        
Çoklu veri
kaynaklarından veri okuma

·        
Temel veri
transformasyonları, Conditional Columns, Split, Column by Example, Tarih
manipülasyonları

·        
Join tipleri,
Merge, Append, Sorgu birleştime

·        
Pivot, UnPivot,
Transpose, temel tablo manipülasyonları

·        
Query Folding,
Query Dependency, Parameters kullanımı


  • Rapor Oluşturma

·        
Görsel tipleri,
custom görseller,

·        
Eğilim grafikleri,
pay grafikleri, treemap, scatter diagram

·        
Drill-down, matris
kullanımı ve veri aktarma

·        
Harita uygulamaları


  • PowerBI Bulut Servisi

·        
Rapor yayınlama

·        
Ortak çalışma
alanları oluşturma ve temel güvenlik

·        
Gateway kurulumu,
dataset güncelleme

·        
Dashboard oluşturma

·        
Web ve Telefon
görünümlü rapor ve dashboardlar

·        
Mobil uygulamaların
kullanımı

·        
Analyze in Excel

·        
Tabular Modellemeye Giriş

·        
Tabular vs MultiDimensional Modelleme

·        
Power BI Desktop, SQL Server Analysis Service, Azure Analysis
Service, PowerPivot

·        
T-SQL ve DAX, benzerlikler, farklar

·        
Veri modeli temel kavramları ve tasarım desenleri

·        
Fact ve dimension tabloları, star şema, snowflake şema
kavramları

·        
DAX’a Giriş ve Temel Kavramlar

·        
Temel konseptler: Calculated Columns, Measures

·        
Aggregator Fonksiyonlar

·        
Sayma Fonksiyonları

·        
Logical fonksiyonlar

·        
SWITCH, DIVIDE, MAX, MIN

·        
Bilgi fonksiyonları, IS… fonksiyonlar

·        
VAR kullanımı

·        
Text, Date fonksiyonları

·        
Tablo Fonksiyonları

·        
FILTER, ALL, ALLEXCEPT, ALLSELECTED

·        
Birden fazla filtre kullanımı

·        
VALUES, DISTINC, ALLNOBLANKROW, ISEMPTY

·        
Tablolar arası ilişkiler

·        
İlişki fonksiyonları, RELATED, RELATEDTABLE, USERELATIONSHIP

·        
Calculated Tables

·        
CALCULATE fonksiyonu

·        
CALCULATE örnekleri

·        
Tek sütun, çoklu sütun veya tablo üzerindeki filtrelerin
manipülasyonu

·        
CALCULATE, ALL ve diğer ALL varyasyonlarının kullanımı

·        
Rasyo ve yüzde hesaplamaları

·        
Evaluation Context Kavramı

·        
Filter Context

·        
Row Context

·        
Context hataları

·        
Context ve tablolar arası ilişkilerin etkileşimi

·        
CALCULATE ve çoklu filtre kullanımı

·        
Filter ve CrossFilter

·        
VAR ve evaluation context etkileşimi

·        
Context Transition

·        
Iteretor Fonksiyonların Kullanımı

·        
Kullanım örnekleri

·        
Iterator vs Aggregator

·        
“X” fonksiyonlar, SUMX, AVERAGEX,  MINX, MAXX, PRODUCTX,
RANKX

·        
Tarih Tablosu ve Kullanımı

·        
CALENDAR, CALENDARAUTO, statik tarih tabloları, M kodu ile Tarih
tablosu oluşurma

·        
Çoklu tarih sütunlarıyla çalışma

·        
Time Intelligence

·        
Gerekli şartlar, sık yapılan hatalar

·        
YTD fonksiyonlar

·        
Önceki döneml(ler) hesaplamaları, DATEADD

·        
PARALLELPERIOD, SAMEPERIODLASTYEAR

·        
Running Total, Moving Annual Total

·        
Semi-additive metrikler

·        
Zaman ve tarih verileriyle çalışma

·        
Median, standart sapma gibi istatistik fonksiyonları

·        
İleri Filter Context

·        
Filter propagation, Base Tables, Expanded Tables  • Context propagation

  • Calculate ve nested filtreler

  • KEEPFILTERS

  • SUMMARIZE, ADDCOLUMNS

  ETKİNLİK TARİHİ VE SAATİ

03.01.2020 09:30 - 05.01.2020 17:30

  ETKİNLİK YERİ

Levent Workinton / Istanbul / Turkey

  KONUŞMACILAR

Halil Güngörmüş

  ETKİNLİK ÜCRETİ

2500TL

ETKİNLİK HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN

Telefon

08508001484

 

Etkinlik düzenlenmiştir.

Sosyal medyada paylaş

Sponsor olmak ister misiniz?

Sponsor olmak istiyorum

Mail listemize kayıt olarak etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.